XMLLoader Class 3.0

Ladda snabbt och hantera flera XML-filer.