Din Primer till Storformatfotografi

I den här handledningen dyker vi in ​​i stort formatfotografi och varför det fortfarande är relevant. I det här steget för steg tittar på ett gemensamt stort format och hur det används. Detta ger dig en bra grund för att bestämma om storformatfotografering är rätt för dig, och det hjälper dig att komma igång om du vill prova det


Full Video Tutorial